Print
maandag, 29 juni 2009
Uitvoeringskosten van pensioenfondsen en verzekeraars 

Ten gevolge van de slechte financiële positie wordt scherp op de pensioenen gelet. Naast de slechte beleggingsresultaten wordt ook gelet op de kosten van de uitvoering van de regeling. Door toenemende regelgeving zijn deze kosten de laatste jaren toegenomen. Veel ondernemingen c.q. pensioenfondsen worstelen met de vraag ten aanzien van het bestaansrecht van het pensioenfonds en kijken daarbij ook naar de uitvoeringskosten. PWC heeft voor het Verbond van Verzekeraars een vergelijking opgesteld van de uitvoeringskosten van verzekeraars en pensioenfondsen. Naast de voor de hand liggende conclusie dat schaalgrootte kostenverlagend werkt trekt PWC de conclusie dat de uitvoeringskosten van pensioenregelingen bij een verzekeraar lager liggen dan bij pensioenfondsen. Hierbij vallen echter de nodige kanttekeningen te plaatsen. Natuurlijk zijn er schaalvoordelen te behalen voor kleine collectiviteiten door de pensioenuitvoering bij een verzekeraar te leggen in plaats van bij een pensioenfonds. Dat gebeurt ook in de praktijk. Wij kunnen echter uit onze ervaring met beide uitvoeringsvormen de conclusie uit het rapport in ieder geval niet in algemene zin onderschrijven.

Lees meer...
 
Print
vrijdag, 26 juni 2009
Aanpassing strategische beleggingsmix

De pensioenfondsen zijn minder risicovol gaan beleggen in 2009. Dit is voornamelijk een direct gevolg van het loslaten van de rebalancing. Door het loslaten van de periodieke rebalancing nam het relatieve belang in zakelijke waarden af en in vastrentende waarden toe. Dit is veroorzaakt door de slechte rendementen van de aandelen en de licht positieve rendementen van vastrentende waarden (mede ingegeven door de daling van de lange rente). Fondsen kiezen zodoende voor een lager risicoprofiel in de vorm van minder zakelijke waarden. Met betrekking tot de renteafdekking zijn er veel pensioenfondsen die in de tweede helft van 2008 de renteafdekking hebben verhoogd. Daartegenover zijn er fondsen die overwegen de renteafdekking te verminderen in de verwachting dat de rente gaat stijgen. Om een gelijk risicoprofiel te houden wordt dan tegelijk het belang in zakelijke waarden teruggebracht.  Voor dergelijk stappen is overigens wel overleg benodigd met DNB in geval van dekkings- en reservetekort. Per saldo is de renteafdekking van het gemiddelde pensioenfonds gelijk gehouden op de pensioenthermometer.

 

De strategische beleggingsmix voor het gemiddelde pensioenfonds is met ingang van heden aangepast en terug te vinden bij de 'Uitgangspunten'. De mix is mede gebaseerd op basis van de WM Universum studie van Nederlandse pensioenfondsen. Tegelijk met het doorvoeren van de aanpassing in de strategische beleggingsmix is de dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds per 31 december 2008 opnieuw geijkt op de DNB cijfers. Per saldo heeft dit een kleine verlaging tot gevolg. Belangrijkste reden voor de afwijking is het actieve beleid van de meeste fondsen wat in het laatste kwartaal van 2008 tot negatieve resultaten ten opzichte van de benchmark leidde.

 
<< Start < Vorige 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL